Archivado por diciembre, 2018

XUNTA DE GALICIA

Á Xunta de Galicia concedeu á entidade PROPÓSITA CONSULTORES SL unha subvención en concepto de incentivo para o fomento da flexibilidade horaria.